Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:17:59

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9