Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:13:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12