Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:16:55

Poprawka 2-5

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 10