Narzędzia:

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 07-05-2015 godz. 09:06:17

Poprawka 8, 164

Za: 31 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12