Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-05-2015 godz. 09:16:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 32 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10