Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 07-05-2015 godz. 09:12:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 9