Narzędzia:

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 07-05-2015 godz. 09:07:31

Poprawka 137

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11