Narzędzia:

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 07-05-2015 godz. 09:08:03

Poprawka 222

Za: 3 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9