Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 07-05-2015 godz. 09:11:42

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 36 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9