Narzędzia:

Ustawa – Prawo restrukturyzacyjne

Dnia 07-05-2015 godz. 09:08:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 62 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9