Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
282 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

           retransmisja posiedzenia

281 22.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

280 22.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1006, druki sejmowe nr 2857, 3485 i 3485-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

279 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (cd.) (druk senacki nr 962, druki sejmowe nr 3338, 3514 i 3514-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Naczelna Rada Adwokacka
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa PRO
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Związek Gmin Wiejskich RP
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Uwaga obywatelska

            retransmisja posiedzenia

278 21.07.2015 r.
 1. Prezentacja sprawozdania rocznego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
  Materiały:
  Sprawozdanie roczne FRA 2014 - podsumowanie
  Sprawozdanie roczne FRA 2014 -pełna wersja

           retransmisja posiedzenia

277 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 987, druki sejmowe nr 2299 i 3560).
  Opinia Biura Legisalcyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Stowarzyszenie Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Uwaga obywatelska

             retransmisja posiedzenia

276 21.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 975, druki sejmowe nr 2481 i 3515).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

275 21.07.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Krajowa Rada Sądownictwa
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Generalny Inspektor Danych Osobowych
  Biuro Ochrony Rządu
  Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych
  Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
  Sąd Najwyższy
  Fundacja PANOPTYKON
  Prokurator Generalny
  Minister Sprawiedliwości
  Minister Finansów
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Straż Graniczna
  Naczelna Rada Adwokacka

            retransmisja posiedzenia cz. 1

            retransmisja posiedzenia cz. 2

274 15.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 982, druki sejmowe nr 3516 i 3620).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druk senacki nr 973, druki sejmowe nr 3058 i 3551).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 3. Rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (druk senacki nr 962, druki sejmowe nr 3338, 3514 i 3514-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Naczelna Rada Adwokacka
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa PRO
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk senacki nr 976, druki sejmowe nr 3409, 3513 i 3513-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Krajowa Rada Kuratorów
  Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 983, druki sejmowe nr 3197 i 3567).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).

           retransmisja posiedzenia

273 09.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

            retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona