Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  • Uroczyste wspólne posiedzenie seminaryjne Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 9 kwietnia 2015 r. 
  • Wizyta w Centrali Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego CZSW,  Warszawa,  8 maja 2012 r.
  • Konferencja "Odzyskać z niepamięci",  Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.
  • Spotkanie  Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP z pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości,  Warszawa,  21 lutego 2012 r.

  • Spotkanie  Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów,  Warszawa,  21 lutego 2012 r.

  • Spotkanie  Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP z Ambasadorem Republiki Kazachstanu,  Warszawa,  21 lutego 2012 r.