Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
302 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

301 29.09.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

            retransmisja posiedzenia

300 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1089, druki sejmowe nr 3019, 3914 i 3914-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1060, druki sejmowe nr 3659 i 3787).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1059, druki sejmowe nr 3743 i 3786).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie tymczasowego pomieszczenia (cd.) (P8-08/15).

 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień do bezpłatnych leków dla osób najuboższych i przewlekle chorych (P8-09/15).
  Materiały:
  Projekt OPZZ

 6. Rozpatrzenie wskazanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemu ograniczenia zakresu podmiotowego ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu

          retransmisja  posiedzenia

299 05.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
298 02.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 rok”.
  Materiały:
  Raport MSZ
  załącznik A
  załącznik B
  załącznik C
  załącznik D
  załącznik E
297 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druk senacki nr 1050, druki sejmowe nr 2675, 3189 i 3189-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

296 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 1042, druki sejmowe nr 3078 i 3708).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

295 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

294 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

           retransmisja posiedzenia

293 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o uzgodnieniu płci.

            retransmisja posiedzenia