Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
142 09.07.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 142), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 210)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1230, druki sejmowe nr 3495, 3575 i 3575-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1230 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Forum Recyklingu,
  Prezydent Bydgoszczy,
  Prezydent Warszawy,
  Rada Miasta Łapy,
  Stowarzyszenie Komisów,
  Związek Dealerów Samochodów,
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji,
  Rada Gminy Młodzieszyn,
  Rada Miasta Wieliczka,
  Związek Powiatów Polskich,
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu,
  Forum Odbiorcow Energii Elektrycznej i Gazu
  Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
  Śląski Związek Gmin i Powiatów,
  Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

retransmisja posiedzenia

141 09.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1223, druki sejmowe nr 3471, 3569 i 3569-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1223 A).

   

retransmisja posiedzenia

140 26.06.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 140), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 163)
 1. Stanowisko komisji w sprawie wpływu ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.

retransmisja posiedzenia

139 25.06.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 207), Komisji Środowiska (nr 139)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 1206, druki sejmowe nr 3476 i 3532).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1206 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

138 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1198, druki sejmowe nr 3412, 3464 i 3464-A).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1198 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

137 25.06.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk senacki nr 1205, druki sejmowe nr 3237 i 3503).

  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1205 A).

retransmisja posiedzenia

136 27.05.2019
 1. Informacja na temat stanu lasów prywatnych w Polsce.
  Materiały:
  Materiał 1, Materiał 2

retransmisja posiedzenia

135 11.04.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 135), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 154)
 1. Wpływ ustawy o odpadach na warunki funkcjonowania zakładów przemysłowych w Polsce.
  Materiały:
  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

retransmisja posiedzenia

134 19.03.2019
 1. Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej w nowym systemie prawno-organizacyjnym.
 2. Omówienie problematyki wyrażonej w stanowiskach Komisji Środowiska w sprawach: ścieków i osadów ściekowych oraz ochrony Morza Bałtyckiego w kontekście rekomendacji Komisji Helsińskiej.

retransmisja posiedzenia

133 14.03.2019
 1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 2. Produkt uboczny - nowa procedura.
 3. Gospodarka odpadami jako ważny filar gospodarki o obiegu zamkniętym. Transpozycja pakietu odpadowego.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona