Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Przedmiotem działania komisji są ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.

 

 

Sekretariat: tel. 22 694-97-35,  fax 22 694-92-81,