Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
152 17.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

151 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 151), Komisji Infrastruktury (nr 188)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 3717 i 3739).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1328 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1324, druki sejmowe nr 3713 i 3737).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1324 A).

retransmisja posiedzenia

150 26.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 176), Komisji Środowiska (nr 150)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

149 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 185), Komisji Środowiska (nr 149)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1306, druki sejmowe nr 3695, 3741 i 3741-A).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1306 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

148 24.09.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 174), Komisji Środowiska (nr 148)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1305, druki sejmowe nr 3522, 3784 i 3784-A).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1305 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Materiał 1
  Materiał 2

retransmisja posiedzenia

147 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1294, druki sejmowe nr 3711 i 3772).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1294 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Materiał 1

retransmisja posiedzenia

146 01.08.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

145 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 145), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 185), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 170)
 1. Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (druk senacki nr 1256, druki sejmowe nr 2431, 3655 i 3655-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1256 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał:
  POHiD 1
  POHiD 2

retransmisja posiedzenia

144 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1260, druki sejmowe nr 3616 i 3661).

  Komisja informuje, że żaden z poddanych pod głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia wszystkie wnioski poddane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji (druk senacki nr 1260 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

  Materiały:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

retransmisja posiedzenia

143 11.07.2019
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 143), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 212)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia