Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-10-2019 na 85. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 26
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
30 12:26:52 nie głosował Wniosek formalny
31 12:27:29 nie głosował Wniosek formalny
32 12:27:51 nie głosował Wniosek formalny
33 12:28:26 nie głosował Wniosek formalny
34 12:28:54 nie głosował Wniosek formalny
35 12:29:36 nie głosował Wniosek formalny
36 12:29:58 nie głosował Wniosek formalny
37 12:30:25 nie głosował Wniosek formalny
38 12:30:59 nie głosował Wniosek formalny
39 12:31:23 nie głosował Wniosek formalny
40 12:31:47 nie głosował Wniosek formalny
41 12:32:27 nie głosował Wniosek formalny
42 12:32:47 nie głosował Wniosek formalny
43 12:33:15 nie głosował Wniosek formalny
44 12:33:36 nie głosował Wniosek formalny
45 12:34:02 nie głosował Wniosek formalny
46 12:34:41 nie głosował Wniosek formalny
47 12:35:08 nie głosował Wniosek formalny
48 12:35:43 nie głosował Wniosek formalny
49 12:36:14 nie głosował Wniosek formalny
50 12:36:42 nie głosował Wniosek formalny
51 12:37:11 nie głosował Wniosek formalny
52 12:37:41 nie głosował Wniosek formalny
53 12:38:08 nie głosował Wniosek formalny
54 12:38:38 nie głosował Wniosek formalny
55 12:53:03 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego

Wniosek o podjęcie uchwały