Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:38:08

Za: 58 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16