Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:38:38

Za: 55 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15