Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:32:27

Za: 58 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13