Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:35:08

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 14