Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:29:58

Za: 55 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 17