Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:35:43

Za: 57 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15