Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:34:02

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15