Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:27:51

Za: 58 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15