Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:31:23

Za: 57 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15