Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:34:41

Za: 55 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16