Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:37:11

Za: 58 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16