Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:37:41

Za: 59 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13