Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:36:42

Za: 60 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14