Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:36:14

Za: 57 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14