Narzędzia:

Dnia 17-10-2019 godz. 12:28:26

Za: 58 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13