Narzędzia:

O delegacji

Polska Grupa Unii Międzyparlamentarnej – PGUM posiada w Zgromadzeniu UM 8 miejsc, podzielonych pomiędzy Sejm i Senat w stosunku 6:2. Zgodnie ze Statutem Unii Międzyparlamentarnej członkiem tej organizacji może być cały parlament lub reprezentująca parlament Grupa Narodowa. W skład PGUM, reaktywowanej na początku każdej kadencji (na podstawie uchwał Sejmu i Senatu) wchodzą wszyscy senatorowie i posłowie. Do składu Zarządu Grupy, który w ostatniej kadencji liczył 17 parlamentarzystów (3 senatorów i 14 posłów), posłowie i senatorowie są zgłaszani przez swoje kluby parlamentarne. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezydium Grupy, które w ostatniej kadencji składało się z 1 senatora i 7 posłów. Języki oficjalne: angielski i francuski. Języki robocze: arabski, hiszpański.

Senatorowie członkowie Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej :

  1. Margareta Budner (PiS) – członek
  2. Gabriela Anna Morawska-Stanecka (Lewica)- wiceprzewodnicząca
  3. Adam Szejnfeld (KO) – członek

O Unii Międzyparlamentarnej

Inter-Parliamentary Union
Union Interparlementaire

Siedziba: Genewa
Unia Międzyparlamentarna jest najstarszą organizacją międzynarodową, założoną w 1889 r. z inicjatywy parlamentarzystów Anglii i Francji. Celem pierwszego spotkania było uregulowanie arbitrażu międzynarodowego. Obecną nazwę przyjęto w 1894 r.
Unia organizuje i ułatwia nawiązywanie kontaktów między członkami parlamentów, jednoczy ich na rzecz umacniania i rozwijania instytucji demokratycznych i parlamentarnych oraz na rzecz utrzymania pokoju i współpracy między narodami. Bardzo ważną sferą działalności Unii jest wspomaganie i rozwijanie dwustronnych kontaktów między parlamentami, m.in. przez powoływanie bilateralnych grup parlamentarnych. Unia szeroko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Unia Międzyparlamentarna skupia 157 parlamentów, mających status członkowski oraz 9 parlamentów stowarzyszonych.
Polska przystąpiła do Unii Międzyparlamentarnej w 1922 r., reaktywowała swój udział w 1947 r., pełne członkostwo uzyskała ponownie w 1948 r. Najważniejszym organem statutowym jest organizowane dwa razy w roku Zgromadzenie Unii Międzyparlamentarnej. W każdej sesji bierze udział 500 parlamentarzystów.
Zgromadzenie zbiera się dwa razy w roku (wiosną i jesienią). Każda sesja odbywa w innym państwie, co  zapewnia uczestnikom możliwość poznania realiów różnych krajów. Ponadto UM organizuje tematyczne konferencje na szczeblu lokalnym i regionalnym

Zobacz także: www.ipu.org