Narzędzia:

Szczyt parlamentarny Unii Europejskiej – ostatnie spotkanie w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji

Pomimo, że prezydencja rządowa już się zakończyła, marszałkowie Sejmu i Senatu będą gospodarzami Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE, która będzie obradowała w sali Sejmu w dniach 19 – 21 kwietnia 2012 roku. Zgodnie ze zwyczajem to najwyższe rangą spotkanie parlamentarne – parlamentarny szczyt UE – organizowane jest przez parlament kraju, który piastował prezydencję w drugiej połowie poprzedniego roku. Będzie to ostatnie wydarzenie w ramach wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji.

W warszawskim szczycie uczestniczyć będą przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych UE, Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajów kandydujących. Przewodniczący będą omawiali kwestie jedności Europy, parlamentarnego nadzoru nad Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, w tym Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony, kryzysu ekonomicznego i relacji parlamentów z mediami.

Zgodnie z regulaminem KPPUE parlamentarny szczyt Unii Europejskiej zostanie poprzedzony spotkaniem Sekretarzy Generalnych (Szefów Kancelarii) parlamentów narodowych państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego oraz krajów kandydujących. Spotkanie to odbędzie się 5 – 6 lutego 2012 roku w Senacie.