Narzędzia:

O delegacji

Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza (ZP UdŚ) – składa się z jednego senatora i  dwóch posłów. W VI i VII kadencji przedstawiciel Senatu RP uczestniczył w pracach Komisji ds. Poprawy Standardów Życia, Współpracy Społeczeństw i Kultury.

Przedstawiciel Senatu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza został wyznaczony przez największy klub senacki.

Członek:

  1. Halina Bieda (KO)

O Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza

Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza (ZP UdŚ) stanowi wymiar parlamentarny współpracy Unii Europejskiej z jej partnerami śródziemnomorskimi w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego. W skład Zgromadzenia wchodzą członkowie parlamentów narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej (po 3), Parlamentu Europejskiego (45), parlamentów partnerskich państw pozaeuropejskich basenu Morza Śródziemnego [Algierii, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Maroka, Tunezji, Turcji i Syrii oraz Autonomii Palestyńskiej (po 13)], parlamentów europejskich państw partnerskich basenu Morza Śródziemnego [Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Monako i Czarnogóry (po 2)]. ZP UdŚ zbiera się raz w roku. W ZP UdŚ parlamentarzyści działają na forum pięciu komisji: Komisji Politycznej, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka, Komisji Gospodarczej, Finansowej, Spraw Społecznych i Edukacji, Komisji ds. Poprawy Standardów Życia, Współpracy Społeczeństw i Kultury, Komisji ds. Praw Kobiet w Państwach Eurośródziemnomorskich, Komisji Energii, Środowiska i Wody. W razie potrzeby ZP UdŚ powołuje komisje ad hoc.

Językami oficjalnymi są wszystkie języki UE oraz arabski, hebrajski i turecki. Dokumenty przyjmowane przez Zgromadzenie są tłumaczone na wszystkie wymienione języki. W praktyce obrady są tłumaczone na angielski, francuski i arabski. Na wschodniej granicy Unii ZP UdŚ nie ma swojego odpowiednika angażującego członków Parlamentu Europejskiego, parlamentarzystów państw członkowskich Unii i krajów Partnerstwa Wschodniego.