Narzędzia:

Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu oddaje do Państwa dyspozycji zbiór informacji dotyczących warunków wykonywania mandatu senatorskiego, obejmujący cztery zakładki:

Pierwsza zakładka, Akty prawnezawiera zbiór wybranych aktów prawnych, wiążących się z wykonywaniem mandatu senatora. Zastrzegamy, że wybór ma charakter subiektywny. Zbiór obejmuje ujednolicone teksty ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, oraz jej aktów wykonawczych i związanych. Zbiór ma charakter wyłącznie informacyjny; choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby teksty umieszczone w zbiorze odpowiadały rzeczywistemu stanowi prawnemu, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie pojawi się żaden błąd (uwagi i spostrzeżenia proszę zgłaszać telefonicznie: nr tel. 22 694 95 40). Najważniejszą częścią naszego zbioru i jego swoistą osią merytoryczną jest ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Tekst ten opatrzony jest przypisami, zawierającymi odniesienia do aktów wykonawczych i wybranych przepisów związanych oraz inne istotne informacje.

Zakładka Wzory i druki obejmuje formularze, wzory umów i oświadczeń stosowane w związku z wykonywaniem mandatu i prowadzeniem biura senatorskiego. Ten zbiór jest podzielony na trzy grupy tematyczne: pierwsza dotyczy sprawowania mandatu, druga spraw pracowników biura i społecznych współpracowników senatora, trzecia grupa to wzory i druki odnoszące się do prowadzenia biura senatorskiego.

W zakładce Informacje umieszczamy w porządku alfabetycznym  hasła odnoszące się do  praktycznych aspektów wykonywania mandatu oraz – w odrębnym zestawieniu - inne użyteczne dane: wielkości diet wyjazdowych, poziom minimalnych wynagrodzeń, stawki zwrotu kosztów wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych, kody PKD dla biur senatorskich.

W zakładce Opracowania umieszczane są materiały, przygotowywane przez Biuro Spraw Senatorskich, dotyczące prawnych uwarunkowań wykonywania mandatu, wykonywane na zlecenie i dla senatorów, zespołów senackich i parlamentarnych.

 

Uwaga - adres mailowy służy do zgłaszania Kancelarii pytań dotyczących rozliczania ryczałtu na funkcjonowanie biur senatorskich.