Narzędzia:

Lista aktualności

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Przedstawiciele Senatu RP uczestniczyli w licznych obchodach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, które 30 i 31 lipca br. odbyły się w Warszawie.

Debata w Senacie „Na ratunek dzieciom. Plan dla pieczy zastępczej”

W Senacie odbyła się dyskusja m.in. na temat nowelizowanej obecnie ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Otwarcie wystawy „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”

O wkładzie Brunona Szulca w historię literatury i sztuk plastycznych mówił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie wystawę pt. „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”.

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack spotkał się z poszkodowanymi

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack spotkał się z poszkodowanymi w tej aferze w dniu, w którym pracę nad inicjatywą senacką w tej sprawie rozpoczęły senackie komisje. Efektem pracy Zespołu ma być kilkanaście projektów ustaw chroniących osoby inwestujące.

Gala konkursu „Sołtys Roku 2021”

W Senacie odbył się finał 20. edycji konkursu „Sołtys Roku”. 11 laureatom wręczono nagrody, w tym okolicznościowe medale senackie i statuetki „Sołeckiej Nike”.

Senacka debata „Euro – wspólna przyszłość”

O potrzebie i perspektywach przyjęcia przez Polskę euro dyskutowali uczestnicy konferencji poświęconej przyjęciu przez Polskę waluty euro.

Konferencja „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu”

Podczas dyskusji w Senacie na temat sposobów uniezależnienia energetycznego Polski podkreślano, że trzeba szukać wiarygodnych i stabilnych dostawców surowców energetycznych i korzystać z nowoczesnych technologii.

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Marszałek Senatu RP wziął udział w Naradzie Ambasadorów

Jesteśmy całkowicie świadomi ogromnie ważnej roli, jaką odgrywacie jako reprezentanci Rzeczypospolitej. Senat pozostaje dla Państwa otwarty – powiedział prof. Tomasz Grodzki do uczestników dorocznej narady polskich ambasadorów.

Konferencja „Gospodarka odpadami komunalnymi jako narzędzie walki ze zmianą klimatu”

W Senacie 21 czerwca br. naukowcy, samorządowcy i praktycy debatowali na temat możliwości zwiększenia efektywności gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście ochrony klimatu.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia dyskutowali o obecnej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce i konieczności wdrożenia innowacji medycznych.

Szef Kancelarii Senatu uczcił pamięć ofiar obozów koncentracyjnych

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski 14 czerwca 2022 r., w imieniu Marszałka Senatu RP, złożył wieniec pod Pomnikiem-Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.