Narzędzia:

Lista aktualności

27 lipca 2021 r.

Trzecia debata poświęcona reformie systemu świadczeń społecznych i emerytalnych w Polsce

19 lipca 2021 r.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia.

16 lipca 2021 r.

W Senacie eksperci ocenili założenia Polskiego Ładu.

14 lipca 2021 r.

Debata na temat psychologicznych aspektów przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

1 lipca 2021 r.

Inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży poświęcone udziałowi młodych ludzi w polskim rynku pracy.

30 czerwca 2021 r.

Debata „Zapaść w polskim wymiarze sprawiedliwości. Diagnoza i recepty”.

28 czerwca 2021 r.

Konferencja „Mobbing i dyskryminacja kobiet w pracy – kierunki koniecznych zmian ustawowych”

25 czerwca 2021 r.

Debata „Stop wykluczeniu zdrowotnemu chorych na otyłość”.

24 czerwca 2021 r.

Konferencja na temat wyjścia Polski z pułapki energetycznej

23 czerwca 2021 r.

Inauguracja III Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników.

22 czerwca 2021 r.

W Senacie debatowano o oszczędzaniu i inwestowaniu na emeryturę.

22 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Kędzierzynie-Koźlu