Narzędzia:

Regionalna współpraca parlamentarna w ramach UE

 • Spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej – od 2003 roku odbyło się dziewięć takich spotkań. Tematy poruszane na spotkaniach dotyczą przede wszystkim problematyki unijnej i są formą regionalnych konsultacji parlamentarnych w tych sprawach. Na czwartym spotkaniu w kwietniu 2007 r. w Pradze postanowiono, że regularne spotkania będą odbywały się raz do roku na jesieni w kraju sprawującym prezydencję w ramach GW. Możliwe jest także zwoływanie spotkań nadzwyczajnych. Z inicjatywy gospodarzy, za zgodą pozostałych, spotkania mogą odbywać się w formule rozszerzonej (np. o kraje Europy Południowej lub Wschodniej). Gospodarzem dziesiątego spotkania – w 2012/2013 r. – powinien być parlament RP. Język oficjalny: angielski; języki robocze: czeski, polski, słowacki, węgierski.
  - Uchwała Senatu z 14 czerwca 2012 r. w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej
  Spotkania przewodniczących parlamentów państw Partnerstwa Regionalnego – od 2003 rokuodbywały się regularnie co pół roku w parlamencie jednego z państw członkowskich (Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier). Parlament polski uczestniczy w nich od drugiego spotkania w czerwcu 2004 r. w Pradze. Wówczas także postanowiono, że kolejne Spotkania będą służyły za forum uzgadniania stanowisk szóstki przed Konferencją Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej. Zaznaczono, że powinny one odbywać się co pół roku, kolejno w poszczególnych państwach Partnerstwa Regionalnego. Spotkania te odbywały się co pół roku do roku 2007. W 2007 r. nie odbyło się żadne, natomiast w 2008 r. jedno. Z inicjatywy gospodarzy, za zgodą pozostałych, spotkania mogą odbywać się w formule rozszerzonej (np. o kraje Europy Południowej lub Wschodniej). Najbliższe spotkanie odbędzie się na jesieni 2012 r. w Wiedniu. Język oficjalny: angielski; języki robocze: niemiecki, czeski, polski, słowacki, słoweński, węgierski.

 • Spotkania komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej – odbywają się dwa razy w roku kolejno w krajach członkowskich. Celem spotkań jest konsultacja w bieżących sprawach politycznych, wymiana doświadczeń w zakresie współpracy z rządem w stanowieniu prawa unijnego, dialog z zapraszanymi gośćmi oraz uzgadnianie stanowisk przed posiedzeniami COSAC. W spotkaniach uczestniczą 6–osobowe delegacje 4 posłów i  2 senatorów. Język oficjalny: angielski; języki robocze: czeski, polski, słowacki, węgierski.

 • Spotkania przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii – odbywają się dwa razy w roku kolejno w krajach członkowskich. Celem spotkań jest konsultacja w bieżących sprawach politycznych, wymiana doświadczeń w zakresie współpracy z rządem w stanowieniu prawa unijnego, dialog z zapraszanymi gośćmi oraz uzgadnianie stanowisk przed posiedzeniami COSAC. Język oficjalny: angielski; języki robocze: estoński, litewski, łotewski i polski.

 • Spotkania komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów tzw. Trójkąta Weimarskiego (Polski, Francji  i Niemiec) – odbywają się dwa razy w roku kolejno w krajach członkowskich. Celem spotkań jest konsultacja w bieżących sprawach politycznych, wymiana doświadczeń w zakresie współpracy z rządem w stanowieniu prawa unijnego, dialog z zapraszanymi gośćmi oraz uzgadnianie stanowisk przed posiedzeniami COSAC. W spotkaniach uczestniczą 8-osobowe delegacje (6 posłów i  2 senatorów). Języki robocze: polski, francuski, niemiecki.
  Informacja o spotkaniu w Tallinie - 23 kwietnia 2018 r.

 • Spotkania innych komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej
  Sprawozdanie z 4. spotkania komisji administracji publicznej i rozwoju regionalnego parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, Praga, 9-10 maja 2012 r. (plik w formacie pdf)
  Sprawozdanie z 5. spotkania komisji administracji publicznej i rozwoju regionalnego parlamentów państw Grupy Wyszehradzkie, Warszawa 28-29 stycznia 2013 r.