Narzędzia:

Lista aktualności

23. posiedzenie Senatu

Na 23. posiedzeniu Senat rozpatrzył 6 ustaw, do 3 wprowadził poprawki.

22. posiedzenie Senatu

Podczas 22. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 10 wprowadziła poprawki.

21. posiedzenie Senatu

Na 21. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 6 ustaw, 1 odrzuciła, do 3 wprowadziła poprawki.

20. posiedzenie Senatu

Na 20. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 10 ustaw, 1 odrzuciła, do 4 wprowadziła poprawki.

19. posiedzenie Senatu

Na 19. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 20 ustaw, 2 odrzuciła, a do 6 wprowadziła poprawki.

18. posiedzenie Senatu

Podczas 18. posiedzenia Izba rozpatrzyła 19 ustaw, 1 odrzuciła, a do 9 wprowadziła poprawki.

17. posiedzenie Senatu

Na 17. posiedzeniu rozpatrzyła 3 ustawy i wprowadziła do nich poprawki.

16. posiedzenie Senatu

Na 16. posiedzeniu Izba rozpatrzyła10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki.

15. posiedzenie Senatu

Na 15. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 2 ustawy i wprowadziła do nich poprawki.

14. posiedzenie Senatu

Na 14. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 16 ustaw, 3 odrzuciła, do 6 wprowadziła poprawki.

13. posiedzenie Senatu

Na 13. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do 2 wprowadziła poprawki.

1‒3 czerwca 2020 r.

Podczas 11. posiedzenia Izba rozpatrzyła 9 ustaw, 1 odrzuciła, do 2 wprowadziła poprawki.