Narzędzia:

Lista aktualności

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.

47. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

47. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

46. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Zakończyło się 46. posiedzenie Senatu.

46. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 46. posiedzenia.

45. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

45. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 45. posiedzenia Senatu.

44. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Izba zakończyła obrady.

44. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień 44. posiedzenia.

43. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

43. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad.

42. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.