Narzędzia:

O delegacji

Delegacja Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

W skład Zgromadzenia wchodzi po 12 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 16 czerwca 2008 r. w Kijowie.

Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą – przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 8 posłów i 4 senatorów.

Członkowie Zgromadzenia pracują w komisjach:

- Komisja ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy
- Komisja ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej
- Komisja ds. współpracy społecznej i kulturalnej
- Komisja ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Języki oficjalne: polski, litewski i ukraiński.
Języki robocze: angielski i rosyjski.

Senatorowie i posłowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu RP do Polsko-Litewsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego wyznaczeni przez kluby parlamentarne Senatu i Sejmu:  

1.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki

KO

Przewodniczący

2.

Poseł Adam Andruszkiewicz

PiS

Członek

3.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski

PiS

Członek

4.

Poseł Witold Czarnecki

PiS

Członek

5.

Poseł Jacek Czerniak

Lewica

Członek

6.

Senator Marek Martynowski

PiS

Członek

7.

Poseł Marek Kuchciński

PiS

Wiceprzewodniczący

8.

Senator Małgorzata Kopiczko

PiS

Członek

9.

Poseł Tomasz Lenz

KO

Członek

10.

Poseł Marek Matuszewski

PiS

Członek

11.

Poseł Robert Tyszkiewicz

KO

Członek

12.

Senator Lidia Staroń

Niezależni

Członek