Narzędzia:

O delegacji

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy

w skład Zgromadzenia wchodzi po 12 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się 16 czerwca 2008 r. w Kijowie. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą – przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 8 posłów i 4 senatorów. Członkowie Zgromadzenia pracują w komisjach: Komisji  ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy; Komisji ds. rozwoju współpracy handlowo-gospodarczej, regionalnej, lokalnej i transgranicznej; Komisji ds. współpracy społecznej i kulturalnej; komisji ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Sesje plenarne odbywająsięraz w roku w każdym z krajów członkowskich po kolei. Zgromadzenie odbyło dotychczas dziesięć posiedzeńoraz dwa nadzwyczajne posiedzenia prezydium (w  2011 r. w Strasbourgu i w 2014 r. w Kijowie). Organizacja kolejnego przypada Polsce w 2020 r. Języki oficjalne:polski, litewski i ukraiński. Języki robocze: angielski i rosyjski.

 

Senatorowie wchodzący w skład delegacji Sejmu i Senatu RP do Polsko-Litewsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego wyznaczeni przez kluby parlamentarne Senatu RP X kadencji:   

  1. Kopiczko Małgorzata (PiS), 
  2. Stanisław Karczewski (PiS)
  3. Tomasz Grodzki (KO)
  4. Lidia Staroń (Niezależni)