Narzędzia:

Lista aktualności

26 marca 2021 r.

XXII Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej

20–22 marca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Litwie

23 lutego 2021 r.

Wideorozmowa marszałka Senatu z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej i i przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy

18 lutego 2021 r.

Forum Dialogu Trójkąta Weimarskiego „Praworządność pod presją?”

20 stycznia 2021 r.

Marszałek Tomasz Grodzki skierował list gratulacyjny do nowo zaprzysiężonej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamali Harris.

19 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej

13 stycznia 2021 r.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem

12 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

16 grudnia 2020 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej

14 grudnia 2020 r.

VI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdawii

12 listopada 2020 r.

Rozmowa marszałka Senatu z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej

13 października 2020 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącym Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec