Narzędzia:

Lista aktualności

22 lipca 2021 r.

Wizyta radcy Departamentu Stanu USA Dereka Cholleta

15–16 lipca 2021 r.

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

11 lipca 2021 r.

Misja obserwacyjna Sejmu i Senatu podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii

26 czerwca 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu we Francji

25 czerwca 2021 r.

Wizyta wicemarszałka Michała Kamińskiego na Ukrainie

21 czerwca 2021 r.

Spotkanie marszałka Senatu z prezydent Republiki Mołdawii

11 czerwca 2021 r.

Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

18 maja 2021 r.

Marszałek Tomasz Grodzki wziął udział w debacie on-line z przedstawicielami Atlantic Council

10 maja 2021 r.

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej

5 maja 2021 r.

Wizyta delegacji Senatu w Wilnie

4 maja 2021 r.

Wizyta prezydent Estonii

22 kwietnia 2021 r.

Rozmowa marszałka Senatu z przewodniczącym KK ChLPKK Wangiem Yangiem