Narzędzia:

Lista aktualności

Prace w komisjach senackich – 27 września 2022 r.

Obradowała Komisja Infrastruktury.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu

Prace w komisjach senackich – 7 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, budżetu, kultury, praw człowieka.

Prace w komisjach senackich – 6 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, samorządu terytorialnego, gospodarki narodowej, rodziny, polityki senioralnej i społecznej, budżetu i finansów publicznych .

Prace w komisjach senackich – 5 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, budżetu, samorządu terytorialnego, ustawodawcza, środowiska, nadzwyczajna ds. klimatu.

Uchwała komisji ds. klimatu w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze

Komisja ds. klimatu na posiedzeniu 18 sierpnia br. przyjęła uchwałę, w której wnioskuje o przeprowadzenie przez NIK kontroli doraźnej w resortach i instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska w związku ze skażeniem Odry.

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu na Pomorzu

W pierwszym dniu wizyty senatorowie obejrzeli wystawę obiektów po recyclingu w Nadbałtyckim Centrum Kultury i odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności, w drugim – rozmawiali z badaczami z Uniwersytetu Gdańskiego o zmianach klimatu.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senatorowie i eksperci dyskutowali w Gdyni o zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego, w tym materiałami niebezpiecznymi. Wyjazdowe obrady komisji to element obchodów przypadającej w tym roku 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.

Prace w komisjach senackich – 21 lipca 2022 r.

Obradowała Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.

Prace w komisjach senackich – 20 lipca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: gospodarki narodowej, spraw zagranicznych, nauki, budżetu, obrony narodowej.

Prace w komisjach senackich – 19 lipca 2022 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, budżetu, praw człowieka, rodziny, emigracji, samorządu, kultury, infrastruktury, ds. klimatu, rolnictwa.

Komisja Nadzwyczajna ds. inwigilacji wysłuchała Pawła Tamborskiego i Andrzeja Długosza

Paweł Tamborski i Andrzej Długosz o atakach Pegasusa na ich telefony