Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Z prac komisji senackich

27 maja 2020 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z informacją pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

26 maja 2020 r.

Komisje: Regulaminowa i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza przyjęły zmiany Regulaminu Senatu

26 maja 2020 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła 4 ustawy ratyfikacyjne i wniosła o przyjęcie ich bez poprawek

26 maja 2020 r.

Komisje: Regulaminowa i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza przyjęły zmiany Regulaminu Senatu

26 maja 2020 r.

Komisje:Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza kontynuowały rozpatrywanie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta

26 maja 2020 r.

Komisja Ustawodawcza postanowiła wnieść projekt inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

26 maja 2020 r.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

26 maja 2020 r.

Komisja Infrastruktury zaproponuje odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

26 maja 2020 r.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

21 maja 2020 r.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie 2 projektów nowelizacji.

21 maja 2020 r.

Tematem posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu była sytuacja w redakcji Programu III Polskiego Radia SA

13 maja 2020 r.

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ustawodawcza przeprowadziły pierwsze czytanie projektu uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito