Narzędzia:

Lista aktualności

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała na temat odpowiedzi, udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na pytania dotyczące spółki GetBack SA.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Infrastruktury poparła nowelizację ustawy – Prawo lotnicze

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu poświęciła swoje posiedzenie sytuacji prasy lokalnej w Polsce.

7 kwietnia 2021 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła nowelę prawa oświatowego.

24 marca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza przyjęła projekt uchwały w 40. rocznicę wydarzeń marcowych w Bydgoszczy

24 marca 2021 r.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza przyjęły projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

23 marca 2021 r.

Komisja Obrony Narodowej zapoznała się z informacją na temat wsparcia, udzielnego przez Wojsko Polskie w czasie pandemii koronawirusa.

23 marca 2021 r.

Komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zakończyły prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

19 marca 2021 r.

Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 3 nowelizacje: ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o transporcie drogowym i prawa o ruchu drogowym.

19 marca 2021 r.

Komisje: Infrastruktury oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zapoznały się z informacją na temat „Krajowego Planu Odbudowy”

18 marca 2021 r.

Komisja Środowiska nie zakończyła rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

18 marca 2021 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zapoznała się z informacjami na temat podsumowania prezydencji niemieckiej i priorytetów prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej.