Narzędzia:

Lista aktualności

12 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła wnieść o odrzucenie noweli ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

9 października 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

29 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

29 września 2020 r.

Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się za ustawą upoważniającą prezydenta do ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej

29 września 2020 r.

Komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Ustawodawcza przyjęły projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

28 września 2020 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zarekomenduje Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej

28 września 2020 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mediów Narodowych

28 września 2020 r.

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponują Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji

28 września 2020 r.

Komisja Ustawodawcza kontynuowała pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy

28 września 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jednogłośnie poparła nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

28 września 2020 r.

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendują Senatowi poprawki do noweli ustawy o cudzoziemcach.

28 września 2020 r.

Komisja Infrastruktury zarekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym bez poprawek.