Narzędzia:

Lista aktualności

30 lipca 2020 r.

Obradowała Komisja Środowiska

30 lipca 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

30 lipca 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła bez poprawek ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956

30 lipca 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

28 lipca 2020 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się sytuacją branży eventowej w czasie pandemii COVID-19

24 lipca 2020 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wysłuchała informacji na temat przejęcia Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA

15 lipca 2020 r.

Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej to temat posiedzenia Komisji Środowiska

15 lipca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 8 petycji

14 lipca 2020 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznała się z realizacją ustawy o repatriacji przez samorządy lokalne

14 lipca 2020 r.

Komisja praw człowieka rozpatrzyła informacje za 2019 r. na temat działalności: Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego, Służby Ochrony Państwa w zakresie wykorzystania kontroli operacyjnych

14 lipca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 9 petycji

1 lipca 2020 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dyskutowali na temat przebiegu 1. tury wyborów prezydenta w 2020 r. za granicą