Narzędzia:

Oświadczenia

 • 68. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie prac nad projektem zmiany ustawy – Prawo łowieckie (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom oraz zwiększenia liczby wczesnych diagnoz WZW C (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 9 października 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie inicjatywy stworzenia Narodowego Programu Budowy Parkingów Leśnych (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych w Polskim Związku Łowieckim (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów chorych na raka jelita grubego (odpowiedź).

 • 57. posiedzenie Senatu, 3 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z rakiem prostaty (odpowiedź).

 • 53. posiedzenie Senatu, 24 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie uprawnień łowieckich (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przepisów regulujących obrót ziemią (odpowiedź).

 • 47. posiedzenie Senatu, 10 stycznia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zabiegów w zakresie soczewki (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zakazu polowania na zające (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 38. posiedzenie Senatu, 9 sierpnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zwiększenia nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanawiania miejsc pamięci narodowej (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3, odpowiedź 4).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie umożliwienia rejestracji polowań za pośrednictwem sieci internetowej (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie polowań (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie wysokości opłat za szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie komisji oceniających prawidłowość odstrzału (odpowiedź).

 • 17. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zamykania przez przedsiębiorców działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz porzucania przez nich ogromnych ilości niezabezpieczonych odpadów zmagazynowanych na terenach nienadających się do ich składowania (odpowiedź).

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie remontu tczewskiego mostu drogowego na Wiśle.(odpowiedź)

 • 11. posiedzenie Senatu, 10 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie uchylania się komorników sądowych od odpowiedzi na interwencję senatorską (odpowiedź).

 • 10. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie wydobywania kopalin i produkcji kruszyw naturalnych w Polsce (odpowiedź).

 • 4. posiedzenie Senatu, 19 stycznia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zawodu regulowanego - przewodnik turystyczny, i działalności regulowanej - pilot wycieczek (odpowiedź).