Narzędzia:
Stanisław Gorczyca

Stanisław Gorczyca

  • Okręg wyborczy nr 85
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.stanislawgorczyca.pl

Sekretarz Senatu

Poseł IV i V kadencji, senator VII kadencji

Urodził się 27 lipca 1958 r. w Miłomłynie.

W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w 1994 r. – studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał stopień doktora nauk biologicznych.

Od 1984 do 1990 r. był nauczycielem w szkole podstawowej w Liwie.

W latach 19901998 był wójtem gminy Miłomłyn, a od 1998 do 2001 r. – burmistrzem miasta i gminy Miłomłyn.

Jest przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Należy do Polskiego Związku Łowieckiego. Przewodniczy Radzie Patronackiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest też członkiem Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tej uczelni.

W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w V kadencji – Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Środowiska. Pełnił też funkcję sekretarza Senatu.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, zasiada w Radzie Krajowej i Zarządzie Regionu Warmińsko-Mazurskiego tej partii.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Okręg wyborczy nr 85 – powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski i ostródzki.