Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 łączącej miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
85 18-10-2019 w sprawie budowy drogi ekspresowej S16 łączącej miasto Ełk z Olsztynem oraz innymi miejscowościami Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
79 28-05-2019 w sprawie uwzględnienia gminy Gołdap w Programie uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Mrągowo – Olsztyn oraz Mrągowo – Ełk Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie uwzględnienia w planach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski potrzeb rozwojowych subregionu EGO Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie protestu dotyczącego proponowanego przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie uwzględnienia potrzeb regionu północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w tym powiatów węgorzewskiego i kętrzyńskiego, w programie rozwoju i modernizacji transportu kolejowego tego obszaru Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie uwzględnienia gminy Kowale Oleckie w Programie uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej „Kolej+” Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
79 28-05-2019 w sprawie uwzględnienia potrzeb regionu północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w tym gminy Olecko, w programie rozwoju i modernizacji transportu kolejowego oraz drogowego tego obszaru Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
76 12-04-2019 życzenia wielkanocne dla polskich rodzin, społeczności w zakładach pracy i społeczności lokalnych Oświadczenie
Adresat bez adresata
74 26-02-2019 w sprawie podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+” Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
73 14-02-2019 w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń łącznie o 650 zł od 1 stycznia 2019 r. i wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 1000 zł w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela stażysty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
68 14-12-2018 w sprawie wątpliwości dotyczących ustalenia i jednoznacznego wskazania w przepisach, kto jest pracodawcą dla sądowego kuratora zawodowego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
61 07-06-2018 w sprawie zmian w szeroko rozumianym prawie oświatowym Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
61 07-06-2018 w sprawie uwzględnienia gminy Gołdap w układzie komunikacji kolejowej Polski północno-wschodniej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
60 16-05-2018 w sprawie postulatów starosty gołdapskiego dotyczących nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
59 16-04-2018 w sprawie nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
59 16-04-2018 w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
57 08-03-2018 w sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej Oświadczenie
Adresat Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
52 15-12-2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 w kontekście obaw środowiska szkół muzycznych Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie zmian w ustawie zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
32 21-12-2016 w sprawie nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym w kontekście obaw dotyczących ryzyka wyeliminowania polskich małych przewoźników z rynku transportowego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
32 21-12-2016 w sprawie poparcia dla działań na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej w województwie warmińsko-mazurskim (budowa dróg Via Baltica i Via Carpatia) Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 16-06-2016 w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego Ełk – Warszawa – Ełk oraz wprowadzenia postojów pociągów uruchamianych przez Intercity SA na stacjach Wydminy i Stare Juchy Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
15 20-04-2016 w sprawie problemów przedsiębiorców i pracowników pochodzenia ukraińskiego, prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących w Ełku Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Zagranicznych
Minister Zdrowia
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
15 20-04-2016 w sprawie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę gminy Ełk Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
14 07-04-2016 w sprawie upamiętnienia osoby i dokonań prof. Ireneusza Roszkowskiego w 20. rocznicę jego śmierci Oświadczenie
Adresaci Marszałek Senatu RP
Minister Zdrowia
13 18-03-2016 w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej Oświadczenie
Adresat bez adresata
12 10-03-2016 w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 12-02-2016 w sprawie szkalujących i krzywdzących naród polski informacji o rzekomym "Polish SS", zawartych w wydanej w Kanadzie książce „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner Oświadczenie
Adresat Ambasador Kanady w Polsce