Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-03-2017 na 38. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 56
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:37:31 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

3 13:37:55 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

4 13:38:38 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3, 21

5 13:39:19 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 5, 18

6 13:39:56 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6, 19

7 13:40:22 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 7, 20

8 13:40:45 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 8, 14, 16

9 13:41:07 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 9

10 13:41:24 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 10

11 13:43:16 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 13, 15

12 13:43:42 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 17

13 13:44:03 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 23

14 13:44:33 nie głosował Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 13:47:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 13:47:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 13:48:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

18 13:48:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

19 13:48:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

20 13:48:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

21 13:49:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

22 13:49:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

23 13:49:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

24 13:50:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

25 13:50:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

26 13:50:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 13:52:12 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 1

28 13:52:30 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 2

29 13:52:42 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 3

30 13:53:02 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 4

31 13:53:17 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 5

32 13:53:29 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 6

33 13:53:45 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 7

34 13:54:03 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 8

35 13:54:31 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 9, 10

36 13:54:50 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 11

37 13:55:03 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 12

38 13:55:22 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 13, 14

39 13:55:36 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 13:57:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 13:57:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka

42 13:58:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 14:01:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 14:02:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 14:05:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy

46 14:06:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1, 9, 12

47 14:06:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2, 10, 13

48 14:07:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 3, 6, 7

49 14:07:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 4, 11

50 14:08:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 5

51 14:08:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 8

52 14:09:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 14

53 14:09:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 14:10:27 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 14:11:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 14:12:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 14:12:51 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Wniosek o przyjęcie projektu