Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 30-03-2017 godz. 14:09:37

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 51 1 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 1 29 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0