Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 30-03-2017 godz. 14:05:39

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 1 50 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 30 0 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0