Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 30-03-2017 godz. 14:06:52

Poprawka 2, 10, 13

Za: 50 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 50 1 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 0 30 0 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0