Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 30-03-2017 godz. 13:57:48

Poprawka

Za: 58 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 55 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 24 3 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 1 0 0